Salvador Aldosa – Enginyer

”Aldosa”

Qui són?

Enginyer industrial i MBA amb mes de 30 anys d’experiència professional a Andorra dins de l’àmbit de la construcció. La major part de la meva trajectòria professional l’he fet a Enginesa /Peritaxa/ Gespro. A partir del mes de maig d’enguany he decidit treballar com autònom, comptant amb un equip de col·laboradors externs.

Els serveis d’enginyeria i consultoria que ofereixo són:
Especialització acadèmica en enginyeria elèctrica i electrònica industrial.
Electrònica aplicada a l’edificació: regulació i control, cablejat i equips per xarxes informàtiques, audiovisuals, equips de mesura i adquisició de dades i altres dispositius.
Acústica: aïllaments i condicionaments d’espais
“Project Management” , gestió tranversal de projectes i obres de construcció, vessants econòmica, tècnica i planificació temporal.
“Dues diligences” tècniques prèvies a una transacció immobiliària, es tracta de detectar riscos tant de construcció com d’aplicació de normativa que puguin esdevenir es un imprevist econòmic
Enginyeria de manteniment, projectes i assistències tècniques . Aplicació dels sistemes de regulació i control per estalvi d’energia
Peritatges de caire tècnic en relació amb la formació acadèmica o l’experiència aplegada.