Sessió formativa sobre l’expedient electrònic de les obres (2)

El Govern
d’Andorra està posant en marxa un projecte per tal de gestionar els documents
administratius de totes les obres mitjançant un expedient electrònic.

En una
primera fase, l’expedient electrònic de les obres abastarà el contracte d’obra,
l’acta de replanteig, les certificacions, els fulls d’acceptació de preus
contradictoris i les actes de recepció provisional i definitiva.  En una
segona fase, que es concretarà oportunament més endavant, l’expedient
electrònic s’estendrà també al llibre d’ordres i als concursos d’obres i de
projectes -presentació digital de les ofertes.

Amb aquest objecte, se’ns ha comunicat que el dimarts 30 d’abril a les 15 h, i el dijous 2 de maig també a les 15 h, tindran lloc sengles sessions formatives sobre l’expedient electrònic de les obres, a la sala Esteve Comes de l’edifici administratiu del Prat del Rull (planta baixa), destinades als professionals que exerceixen la direcció facultativa (arquitectes i enginyers).

Aquestes sessions estan obertes a tot els arquitectes i enginyers i a tot el personal dels despatxos d’arquitectura i d’enginyeria que escaigui, per raó de la matèria. És a dir, a les persones que es responsabilitzin i gestionin els actes abans esmentats, i les certificacions d’obra. La durada de la formació serà d’unes tres hores. El contingut de les sessions del dimecres i del dijous serà idèntic. Així doncs, només cal assistir-hi un dels dos dies. 

Entenem que és important l’assistència a la formació per part dels enginyers i despatxos d’enginyeria que realitzen o vulguin realitzar encàrrecs professionals per a l’Administració Pública. 


About the Author:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *