Per a inscriure’t al Col·legi Oficial d’Enginyers d’Andorra, cal que facis els passos següents:

1. Descarrega i omple la sol·licitud

2. Recopila la documentació obligatòria següent:

  • Fotografia recent
  • Fotocòpia conforme del passaport. En cas de no ser andorrà, fotocòpia conforme del DNI i certificat de residència
  • Fotocòpia conforme del títol i expedient acadèmic
  • Fotocòpia conforme de la resolució del Departament de Treball autoritzant a exercir la professió titulada d’enginyer al Principat d’Andorra

3. Porta tota la documentació a la seu del Col·legi