Descàrregues

Reglamentació administrativa

26/02/2014 – Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals –
Text refós de la Llei de professions titulades

Reglamentació tècnica

10/11/2010 – Reglament energètic en la construcció –
Reglament energètic en la construcció de l’1 d’octubre de 2010

15/03/2018 – Manual de bones pràctiques en les intervencions a l’edificació –
Manual de bones pràctiques en les intervencions a l’edificació

General

14/08/2013 – Nota informativa sobre el Col.legi –
Nota informativa sobre el Col.legi: Finalitats, Procès de Col.legiació, drets i Deures dels col.legiats