Clàusula de tractament de dades i dret a la pròpia imatge

Identitat: COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS D’ANDORRA
NRT: U-800892-E
Adreça: Carrer Pere d’Urg, 10, Edif. Mont Ducal, 3º, Desptx. 9
Població: Andorra la Vella
Codi postal i parròquia: AD500 Andorra la Vella
Delegat de protecció de dades: enginyers@andorra.ad

Que d’acord amb allò disposat a l’art. 16 de la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, el Responsable del Tractament, em proporciona la informació necessària respecte al tractament de dades personals.

Finalitat del Tractament: les dades i la informació es tractaran per les següents finalitats:
– Tramitar la sol·licitud de col·legiació, ja sigui provisional o definitiva.
– Oferir i informar sobre jornades formatives, activitats i conferències.
– Donar assessorament en l’exercici de l’activitat i en temes fiscals.
– Rebre informació de les novetats legislatives, avenços en el sector i ofertes laborals.
– Networking.

Legitimació del tractament: La base que legitima el tractament de les dades personals, és la relació contractual entre el Responsable del Tractament i l’interessat, d’acord amb l’art. 6.1.b) LQPD i per l’enviament de comunicacions comercials és el consentiment exprés d’acord amb l’art. 6.1.a) LQPD.

Període de conservació: Les dades recaptades seran conservades durant el temps estrictament necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recaptades, i en tot cas per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat, tenint en compte els períodes establerts en la normativa corresponent.

Destinataris: Les dades no seran cedides a tercers, excepte obligació legal o consentiment exprés. En aquest darrer cas, si és necessària la comunicació de dades, es captarà el consentiment i, així mateix, se l’informarà sobre el tractament de dades personals.

No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o consentiment exprés. En aquest darrer cas, si és necessària la comunicació de dades, es recaptarà el consentiment i, així mateix, se l’informarà sobre el tractament de dades personals.

Transferències internacionals de dades: No es realitzen Transferències Internacionals a un destinatari que es trobi en un país o en una organització internacional que no reuneix les condicions establertes per la normativa actual en protecció de dades.

Decisions automatitzades: No existeixen decisions automatitzades en el tractament de les dades personals cedides.

Drets que assisteixen a l’ Interessat: L’interessat podrà exercir els seus drets d’accés , rectificació i supressió (Dret a l’oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit al Carrer Pere d’Urg, 10, Edif. Mont Ducal, 3º, Desptx. 9 – AD500 Andorra la Vella o correu electrònic a la següent adreça: enginyers@andorra.ad. En tot cas, l’interessat pot exercir el dret a presentar una reclamació davant l’Agencia Andorrana de Protecció de dades (www.apda.ad).

Revocació del consentiment: El consentiment de l’interessat podrà sempre revocar-se mitjançant una petició dirigida a enginyers@andorra.ad.

D’acord amb allò disposat a la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, CONSENTO EXPRESSAMENT I AUTORITZO al COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS D’ANDORRA, a captar, tractar, publicar i distribuir imatges (fotografies i vídeos) meves amb finalitats informatives o promocionals, podent-se publicar:
– En publicacions internes del Col·legi.
– A les xarxes socials i planes web del Col·legi: publicacions de relativa immediatesa i potencialment permanents.
– En mitjans destinats a publicitar i promocionar el Col·legi en qualsevol tipus de suport.

En aquest mateix sentit, el consentiment aquí donat es podrà revocar en qualsevol moment adreçant un escrit al Delegat de Protecció de Dades enginyers@andorra.ad.

Desplaça cap amunt