Directori d'empreses

Ambitècnia

Des del 2004, Ambitècnia ofereix serveis d’enginyeria ambiental. Realitza estudis i informes d’impacte ambiental, de qualitat de l’aire i de l’aigua, de contaminació acústica i de rehabilitació de sòls contaminats. També ofereix serveis d’assessorament i administració documental de la gestió de residus, projectes d’instal·lació de separadors de greixos i hidrocarburs, gestió de sanejaments autònoms i piscines, i plans d’autocontrol de les instal·lacions de risc de proliferació de la legionel·la, entre d’altres.

Ambitècnia és Organisme de Control Medi Ambiental acreditat pel Govern amb el número 85093/2009, i els seus enginyers tècnics i superiors en matèria mediambiental poden certificar instal·lacions davant el Ministeri de Medi Ambient, emetent el corresponent butlletí de declaració i certificació en matèria ambiental, requerit per a l’obertura d’un nou negoci, canvi d’adreça, ampliació d’activitats, canvi de titular, etcètera.

Desplaça cap amunt