Directori d'empreses

Proterra

Proterra és un despatx d’enginyeria d’Andorra que inicià la seva activitat al Principat l’any 1999.

Aquesta empresa desenvolupa la seva activitat en diferents camps de l’enginyeria civil, amb especialitat en l’enginyeria del terreny, sent aquesta una disciplina clau al Principat d’Andorra atenent l’assiduïtat en què les actuacions en l’àmbit de la construcció impliquen importants modificacions del terreny i la utilització de diferents tècniques d’excavació, d’estabilització, i de protecció enfront dels riscos naturals

Pel desenvolupament d’aquests treballs, Proterra disposa de professionals amb experiència contrastada en estudis, projectes i direccions d’obra en diverses disciplines, com ara la geotècnia, els riscos naturals, l’enginyeria del terreny i civil, entre altres.

Les àrees d’actuació més destacades són:

  • Projectes i direccions d’obra d’excavació, d’enderrocs, d’estabilització de talussos i de cimentacions especials
  • Estudis geotècnics, i de prospeccions del terreny
  • Estudis hidrològics i mediambientals
  • Estudis de riscos naturals i projectes i direccions d’obra de les proteccions per aquests fenòmens
  • Projectes de voladures en túnels i a cel obert
  • Estudis i controls de vibracions
  • Estudis i projectes de mineria, canteres i plantes de formigó
  • Projectes i direccions d’obra d’urbanització en unitats d’actuació
  • Estudis, projectes, i coordinació en seguretat i salut
Desplaça cap amunt