Directori d'empreses

Suport – Enginyers Consultors

L’activitat de la societat SUPORT E.C, S.A, ha estat sempre dedicada a les activitats pròpies de l’enginyeria civil, com son la redacció de projectes i direccions d’obra, estudis, valoracions, peritatges, etc.

Un dels camps més important de realitzacions, és el de les obres d’infraestructures públiques, tant pel compte del M.I. Govern d’Andorra, com pel dels Hbles. Comuns, així com també pel de les empreses parapubliques (FEDA, STA, etc.).

El despatx desenvolupa també altres activitats pel compte de promotors privats, tant en el camp de la vialitat de la urbanització, com en el de la edificació.

En aquest camp, s’han desenvolupat diversos projectes d’obres d’edificis de vivendes, magatzems industrials, xalets, vivendes unifamiliars, edificis industrials, d’instal•lacions, etc.

Des de la seva creació, l’any 1.987 fins al present, en aquests camps d’activitat, el despatx ha realitzat nombrosos estudis i projectes i ha realitzat la direcció de nombroses obres d’enginyeria,

L’equip del despatx SUPORT, E.C, S.A, està composat en l’actualitat per 8,- persones, de les que 6 són tècnics i 2 administratius.

La direcció i la gerència del despatx, és a càrrec del Sr. Josep Ma. VILA BRESCÓ, soci fundador l’any 1.987.

Desplaça cap amunt