Notícies

Assemblea General Ordinària 2016

El passat 18 de febrer va tenir lloc l’Assemblea Ordinària del Col·legi.

L’ordre del dia va ser:

· Memòria d’activitats de 2015
· Estat de comptes i aprovació del pressupost 2016
· Altes i baixes de Col·legiats
· Precs i preguntes

L’Assemblea va tenir lloc al Consell General i com és habitual, abans de la mateixa, els assistents van tenir l’oportunitat de fer la visita tècnica de l’edifici i les seves instal·lacions.

Desplaça cap amunt