Notícies

Assemblea General Ordinària 2022

El passat 24 de març va tenir lloc l’Assemblea Ordinària del Col·legi.

L’ordre del dia va ser:

· Memòria d’activitats de 2021
· Estat de comptes de 2021 i aprovació del pressupost 2022
· Altes i baixes de Col·legiats
· Precs i preguntes

Enguany, l’Assemblea va tenir lloc a les noves dependències del COEX i, com és habitual, abans de l’Assemblea, els assistents van tenir l’oportunitat de fer la visita tècnica de l’edifici i les seves instal·lacions.

Donem les gràcies a tots els assistents, així com als responsables del COEX per la seva excel·lent acollida!

Desplaça cap amunt