Notícies

Assemblea General Ordinaria del Col·legi d’Enginyers d’Andorra

El passat 26 de març va tenir lloc l’Assemblea Ordinària del Col·legi.

L’ordre del dia va ser:

· Memòria d’activitats de 2014
· Estat de comptes i aprovació del pressupost 2015
· Altes i baixes de Col·legiats
· Precs i preguntes
· Elecció dels membres de la Junta de Govern

L’Assemblea es va realizar a l’aeroport de la Seu, i els assistents van tenir l’oportunitat de realizar la visita técnica de les instal.lacions.

Desplaça cap amunt