Notícies

Sentència del Tribunal de Batlles

El passat 4 de maig, el Tribunal de Batlles d’Andorra va emetre la sentencia en relació al contenciós del Col·legi d’Arquitectes d’Andorra contra el Comú d’Encamp, el Govern d’Andorra i un dels membres del Col·legi d’Enginyers d’Andorra, per l’adjudicació d’uns treballs relacionats amb instal·lacions esportives a un Enginyer. El Col·legi d’Enginyers d’Andorra es va adherir a la causa com a part interessada.

Des del Col·legi volem manifestar la nostra satisfacció en relació la citada sentència per dues raons:

En primer lloc perquè desestima la demanda del COAA i per tant reconeix les competències dels enginyers de camins, canals i ports en matèria d’instal·lacions esportives.

En segon lloc, perquè indirectament, reconeix la legislació, tant processal (“ad processum”) com al fons (“ad causam”) dels col·legis.

Destacar que la sentència es recolza sobre l’article 7 de la Llei dels professionals de l’Arquitectura que diu: “Les competències descrites en els dos articles precedents són reconegudes als professionals de l’arquitectura sense perjudici d’aquelles que, de forma exclusiva o compartida, corresponen a altres tècnics de grau superior, els quals han d’actuar també dins l’àmbit de les competències que són pròpies de la seva titulació.

Desplaça cap amunt